Chữ Ký Điện Tử Là Gì ?- Tác giả: Trương Minh Cát Nguyên

Chữ ký điện tử (electronic signature) là thông tin đi kèm theo dữ liệu điện tử (văn bản điện tử (email), đoạn ghi âm thanh, video,…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký điện tử được sử dụng trong các giao dịch điện tử.

CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

Chữ ký điện tử (electronic signature) là thông tin đi kèm theo dữ liệu điện tử (văn bản điện tử (email), đoạn ghi âm thanh, video,…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký điện tử được sử dụng trong các giao dịch điện tử.

 

Hai khái niệm chữ ký số (digital signature) và chữ ký điện tử (electronic signature) thường được dùng thay thế cho nhau mặc dù chúng không đồng nghĩa. Chữ ký số chỉ là một tập con của chữ ký điện tử.

Còn pháp luật Việt Nam định nghĩa: “chữ ký số” - là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

(Trích Nghị định 130/2018/NĐ-CP, ngày 27/09/2018)

Cái mà các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ gọi là “Chữ ký điện tử” là thứ tào lao xịt bộp, lừa dối khách hàng!!! Nó chẳng phải là chữ ký! Ai đời hướng dẫn khách hàng rê chuột trên máy tính để xác định và gọi đó là “chữ ký điện tử”! Còn cái Giấy xác nhận/Đơn xác nhận đồng ý tham gia bảo hiểm thông qua giao dịch điện tử, sử dụng “chữ ký điện tử”mà nhà bảo hiểm đưa cho khách hàng ký bằng bút trên giấy, sau đó đính kèm vào hợp đồng bảo hiểm.... chỉ là thủ thuật để ngụy biện, rằng bên mua bảo hiểm tự công nhận đó là chữ ký điện tử của mình! Nhiều người có khi còn không hề biết cái tờ “đơn/giấy xác nhận” trên giấy trắng sau đó do ai ký mà có mặt trong HĐBH

luôn!?

Thế nhưng, vấn đề không nằm ở hình thức của chữ ký số hay chữ ký điện tử theo định nghĩa nêu trên. Quan trọng hơn, cơ sở pháp lý nào cho phép các bên được giao dịch bảo hiểm nhân thọ bằng hình thức giao dịch điện tử mà DNBH cứ vô tư giao dịch ầm ầm vậy? Lợi dụng người dân thiếu thời gian nghiên cứu luật hay sao?

Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì có bằng chứng Pháp luật không cho phép giao kết bằng hình thức giao dịch điện tử đâu! Thật đó!

Bà con khi tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ lưu ý chỗ này giúp nghe! Hãy yêu cầu đại lý bảo hiểm đưa mẫu “Giấy yêu cầu bảo hiểm” điền thủ công và bằng giấy trắng mực đen nha, nha!... Không thôi nhà bảo hiểm nắm đàng chuôi, khi hữu sự tranh chấp bên mua thất thế á!

Tại sao như vậy thì “Luật sư làng” tôi sẽ chứng minh sau, còn giờ xin lưu ý đến quý khách!

Tác giả: TRƯƠNG MINH CÁT NGUYÊN (Luật Sư Làng)-Tổng giám đốc TILA

Tila

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ BẢO HIỂM TILA

 Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Rivergate Residence, Số 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

 Số liên hệ: 0933773076

 Email: tuvantila@tilafinance.com.vn

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng