Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

  • Trên thị trường dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, chắc chắn không ai lạ lẫm về mô hình TPA chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ giải quyết bồi thường thiệt hại. TPA (Third Party Adminiatrator) là dịch vụ hỗ trợ bồi thường mà theo đó doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ủy thác cho một đơn vị thứ 3 hỗ trợ thu thập hồ sơ, xác minh nguyên nhân và thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo đúng hợp đồng bảo hiểm, các thoả thuận và quy tắc bảo hiểm.
  • Khác với mô hình TPA, TILA nhận ủy quyền của khách hàng, hỗ trợ giải quyết và thực hiện các bước khiếu nại đòi bồi thường bảo hiểm, tiến hành các thủ tục đưa vụ việc ra cơ quan tài phán nhằm giải quyết tranh chấp bảo hiểm trong trường hợp không thể thương lượng được. Theo quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm là hoạt động hỗ trợ bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng hoặc doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm.
  • Hiện nay, Dịch vụ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm đang rất được quan tâm, khách hàng tham gia bảo hiểm luôn mong muốn được chi trả quyền lợi bảo hiểm khi co sự kiện bảo hiểm xảy ra. Tuy nhiên, các thuật ngữ bảo hiểm rất phức tạp và khó hiểu đối với đa số người mua. Dịch vụ này sẽ giúp khách hàng nhận được quyền lợi bảo hiểm đầy đủ, nhanh chóng, tránh các tranh chấp có thể phát sinh làm kéo dài quá trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Với hàng trăm vụ giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm thành công, đội ngũ TILA tự tin với kinh nghiệm dày dặn và trình độ chuyên môn sâu sắc của mình, sẽ giúp khách hàng nhận được tối đa quyền lợi, với thời gian nhanh nhất có thể khi hợp đồng phát sinh sự kiện bảo hiểm.


Đã thêm vào giỏ hàng