Xác nhận giao kết bảo hiểm

- TILA lần đầu tiên đưa Dịch vụ xác nhận giao kết bảo hiểm ra thị trường nhằm bảo đảm tính chính xác, trung thực và hợp pháp trong giao kết hợp đồng bảo hiểm. TILA có nguồn tư vấn độc lập.

- Tư vấn viên độc lập là người chứng kiến và xác nhận giao kết giữa Đại lý bảo hiểm và Khách hàng trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, tư vấn độc lập còn giải đáp các thắc mắc của khách hàng và người tư vấn sản phẩm bảo hiểm về các vấn đề pháp lý và các quyền lợi bảo hiểm.

- Lợi ích khi sử dụng dịch vụ:

  • Tránh các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm.
  • Xác nhận việc giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa KH và NBH là phù hợp với quy định pháp luật.
  • Đảm bảo tính minh bạch, khách quan của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.

- Để yêu cầu thực hiện dịch vụ, quý khách hàng vui lòng điền vào Giấy yêu cầu dịch vụ xác nhận giao kết bảo hiểm độc lập (theo mẫu).

- TILA -


Đã thêm vào giỏ hàng